Summer – Terms and Conditions (01.05. – 30.11.)

Generelle oplysninger om leje-/overnatningskontrakt
AlpenTravel GmbH fungerer som agent og har ansvaret for leje-/overnatningskontrakten mellem ejeren af lejligheden og gæsten, såvel som for oplysningerne på AlpenTravel.com

Agenturets erstatningsansvar er begrænset til skade fremkaldt ved grov uagtsomhed eller ondskab. Bortset fra nedenstående bestemmelser, er der særlige betingelser, der gælder for de enkelte ferielejligheder.

Indgåelse af kontrakten
Denne kontrakt betragtes som indgået, så snart indkvarteringen er reserveret/booket.
Kontrakten er bindende så snart gæsten har betalt den første del af betalingen. Gæsten har pligt til at tjekke rejsedokumenter og praktiske oplysninger udstedt til dem og skal straks meddele det til AlpenTravel GmbH i tilfælde af, at oplysningerne ikke lever op til deres forventninger. 

3. Betaling
Leje-/overnatningskontrakten bekræftes af gæsten gennem erlægning af den første del af
betalingen eller hele lejebeløbet. Beløbet skal modtages inden for 7 dage efter bestillingen, ellers anses kontrakten for ugyldig.

Prepayment: You’ll be charged a prepayment of 100% of the total price 14 days before arrival.  

Hvis det resterende beløb ikke er betalt til tiden, er AlpenTravel GmbH berettiget til at annullere kontrakten.

4. Prisændringer efter kontraktens indgåelse
AlpenTravel GmbH is entitled to change the rent in the event of new or changed taxes,
duties and charges being introduced or through exchange rate fluctuations.
Price changes based on the above mentioned circumstances are not permitted to
exceed 10% of the rental amount and a report  to this effect must be received by the guest no later than 14 days before arrival. If the exchange rate for the Euro increases
significantly then the price for the holiday apartment will increase accordingly.

5. Annulleringer og ændringer
You’ll be charged 100% of the total price if you cancel within 14 days before arrival. 

A cancellation or change is considered to be
valid with the receipt of the respective information in writing. The guest is
entitled to cancel the booking for the holiday apartment within the 14 days of
arrival in the event of acts of war, natural disasters, life threatening and
infectious diseases or other events of the same nature taking place at the
travel destination or in the immediate vicinity. In these instances AlpenTravel
 GmbH follows the appropriate official
recommendations issued by the ministry of foreign affairs. The right of free of
charge cancellation by the guest however does not apply if the guest was already
aware of the applicable event at the completion of the Rent/Accommodation
contract, or if the event was already public knowledge. If the guest cancels
regardless then the above listed cancellation policy of AlpenTravel GmbH takes
effect.

6. Provision of a replacement accommodation
AlpenTravel GmbH kan skaffe gæsten passende alternative overnatningsmuligheder, som godkendes af gæsten, især hvis ændringen er ubetydelig og foretages med god grund.

Der vil for eksempel være tale om god grund, når overnatningsstedet viser sig at være ubrugeligt, gæster, der allerede bor på overnatningsstedet forlænger deres ophold, eller denne handling er påkrævet på grund af andre vigtige driftsmæssige foranstaltninger.
Eventuelle yderligere udgifter for det alternative overnatningssted dækkes af AlpenTravel GmbH.

7. Gæsternes rettigheder og ansvar
Ved at udfylde overnatningskontrakten, køber gæsten de normale rettigheder for brug af de lejede lokaler og faciliteter tilhørende ejendommen, som normalt stilles til rådighed for gæsten uden nogen særlige betingelser.

For skader forårsaget af gæsten gælder bestemmelser i erstatningsloven. Derfor har bærer gæsten ansvaret for eventuelle skader og eventuelle negative påvirkninger, der går ud over AlpenTravel GmbH eller tredjeparter, som er deres skyld eller deres ledsageres skyld eller nogen anden persons skyld, som de er ansvarlige for, også selvom den skadevoldte er berettiget til at forlange erstatning direkte fra AlpenTravel GmbH.

8. AlpenTravel GmbHs rettigheder og ansvar

Hvis gæsten nægter at betale de aftalte betalinger, eller er bagud med dem, har AlpenTravel GmbH ret til at beholde eventuelle ejendele, der er bragt ind af gæsten som kaution for den gæld, der udspringer fra opholdet og fra penge, der er lagt ud på gæstens vegne.

AlpenTravel GmbH har pligt til at levere de aftale tjenester i overensstemmelse med en rimelig standard.

Hvis gæsten nægter at betale de aftalte betalinger, eller er bagud med dem, har AlpenTravel GmbH ret til at beholde eventuelle ejendele, der er bragt ind af gæsten som kaution for den gæld, der udspringer fra opholdet og fra penge, der er lagt ud på gæstens vegne.

AlpenTravel GmbH har pligt til at levere de aftale tjenester i overensstemmelse med en rimelig standard.

9. AlpenTravel GmbHs erstatningsansvar
Hvis gæsten nægter at betale de aftalte betalinger, eller er bagud med dem, har AlpenTravel GmbH ret til at beholde eventuelle ejendele, der er bragt ind af gæsten som kaution for den gæld, der udspringer fra opholdet og fra penge, der er lagt ud på gæstens vegne.

AlpenTravel GmbH har pligt til at levere de aftale tjenester i overensstemmelse med en rimelig standard.

10. Afslutning af opholdet
Hvis kontrakten er blevet aftalt for et bestemt tidsrum, ender kontrakten i slutningen af dette tidsrum. Hvis gæsten rejser før tiden, er AlpenTravel GmbH berettiget til at opkræve fuld betaling som aftalt.

Kontrakten vil blive afsluttet, hvis fuldførelsen af kontrakten blive umulig på grund af begivenheder, der betragtes som værende force majeure.
AlpenTravel GmbH er berettiget til at annullere leje-/overnatningsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis gæsten
a) grossly misuses the accommodation or behaves in an inconsiderate, offensive or other grossly inappropriate manner or commits an illegal act towards the property, the decency or the physical security of another person inhabiting the accommodating establishment;
b) fails to settle invoices for demands made within a reasonable deadline.

11. House regulations
Opmærksomheden henledes separat på husreglerne. Disse er en integreret del af denne kontrakt.

12. Effektueringssted og værneting
Effektueringsstedet er det sted, hvor indkvarteringsstedet ligger. For alle kontraktmæssige partnere forbundet med indkvarteringsstedet og eventuelle verserende retstvister, er der enighed om, at domsmyndigheden er i 5020 Salzburg, med mindre der forefindes modstridende, tvingende juridiske årsager. Alle sager er udelukkende underlagt østrigsk lov.

13. Afsluttende bestemmelser
I tilfælde af, at individuelle bestemmelser under de generelle betingelser fremlagt i denne indkvarteringskontrakt bliver virkningsløse, vil gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke blive anfægtet. Retten til at rette fejl såvel som trykfejl og regnefejl forbliver uændret.

14. Fejl i tekst og pris
Vi tager forbehold for trykfejl samt fejl i priser.

Pre Check-in

Udfyld formularen nedenfor og gå efterfølgende til Trin 2.

Pre Check-in

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und Sie können anschließend mit Schritt 2 fortfahren.

Forespørgsel

Send os en forespørgsel og vi vil vende tilbage med et samlet tilbud

Anfrage

Summer – Terms and Conditions (01.05. – 30.11.)

Fill in the form below and you can go to Trin 2 afterwards.

Summer – Terms and Conditions (01.05. – 30.11.)

Summer – Terms and Conditions (01.05. – 30.11.)