Godt at vide - GDPR & Cookie politik

Fortrolighedserklæring

Mange tak for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af ​​AlpenTravel GmbH. Det er muligt at bruge AlpenTravel GmbH's internetsider uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at gøre brug af vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er lovgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af ​​personoplysninger, for eksempel navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en berørt person, sker altid i overensstemmelse med den grundlæggende databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder pr. AlpenTravel GmbH. Ved hjælp af denne privatlivspolitik ønsker vores virksomhed at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de persondata, vi indsamler, bruger og behandler.

Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som behandlingsansvarlig har AlpenTravel GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside, beskyttes så fuldstændigt som muligt. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund kan enhver berørt person frit overføre personlige data til os på alternative måder, såsom telefon.

1. Definitioner

AlpenTravel GmbH's databeskyttelseserklæring er baseret på de termer, der anvendes af det europæiske direktiv og forordningsgiver ved vedtagelsen af ​​den grundlæggende databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at garantere dette, vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi bruger blandt andet følgende vilkår i denne fortrolighedserklæring:

· (a) Personlige data
Persondata er enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"). En fysisk person anses for identificerbar, hvis han kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller en eller flere specifikke egenskaber, der udtrykker den fysiske person den fysiske persons fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

· (b) Den registrerede
Registreret betyder enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

· (c) Behandling
Behandling" betyder enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer, og som vedrører personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, sortering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, tilpasning eller forening, kvalificering, sletning eller ødelæggelse.

· (d) Begrænsning af behandling
Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

· e) Profilering
Profilering er enhver automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brugen af ​​sådanne personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende arbejdsindsatsen, den økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, den fysiske persons pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelse.

· (f) Pseudonymisering
Pseudonymisering betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden afgivelse af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares adskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne tilskrives ikke en identificeret eller identificerbar fysisk person.

· (g) Dataansvarlig eller dataansvarlig
Den dataansvarlige eller den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, styrelse eller anden instans, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af ​​personoplysninger. Hvor formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den eller de registeransvarlige udpeges i overensstemmelse med EU-retten eller med medlemsstaternes lovgivning på grundlag af visse kriterier.

· (h) Behandlere under kontrakt
Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

· (i) Modtager
Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om denne person er tredjemand eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med et specifikt efterforskningsmandat i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

· (j) Tredjepart
Tredjemand betyder enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

· (k) Samtykke
Samtykke betyder ethvert frivilligt, informeret og utvetydigt udtryk fra den registrerede af hans eller hendes vilje i det konkrete tilfælde, i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, der angiver, at han eller hun giver sit samtykke til behandlingen af ​​hans eller hendes personlige data.

2. Den registeransvarliges navn og adresse

Den ansvarlige i henhold til den grundlæggende databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der er gældende i EU's medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttelseskarakter, er Data Protection Commissioner: 

Alps Travel GmbH

Karl-Heinrich-Waggerlstraße 7c 5640 Bad Gastein
Østrig

Telefon: 0043 6434 20 135
E-mail: info@alpentravel.com
Website: www.alpentravel.dk

3.  Cookies

Internetsiderne på xxx bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en streng af tegn, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Gennem brug af cookies kan AlpenTravel gmbh give brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden indstilling af cookies.

Ved hjælp af en cookie kan informationer og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens interesse. Cookies gør os, som allerede nævnt, i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af ​​en hjemmeside, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang han besøger hjemmesiden, fordi disse overtages af hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af ​​en indkøbskurv i onlineshoppen. Netbutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er fuldt brugbare under visse omstændigheder.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet for AlpenTravel GmbH indsamler en række generelle data og informationer, hver gang webstedet tilgås af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og versioner kan registreres, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) underordnet -websteder, der tilgås via et adgangssystem på vores websted, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet,

(6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og (8) andre lignende data og informationer, der bruges til at afværge farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Ved brug af disse generelle data og informationer drager AlpenTravel gmbh ingen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er nødvendige (1) for korrekt at levere indholdet af vores hjemmeside, (2) for at optimere indholdet og annonceringen af ​​vores hjemmeside, (3) for at sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores hjemmeside , og (4) at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer vurderes derfor af AlpenTravel gmbh både statistisk og med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt niveau af 

Beskyttelse af de personoplysninger, vi behandler. Serverens logfilers anonyme data opbevares adskilt fra alle personlige data, som den pågældende person har givet.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede skal have mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. De personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den dataansvarlige og til dennes egne formål. Den dataansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere databehandlere, såsom en pakketjenesteudbyder, som også vil bruge personoplysningerne udelukkende til interne formål, der kan henføres til den dataansvarlige.

Ved registrering på den dataansvarliges hjemmeside gemmes også den IP-adresse, der er tildelt den registrerede af internetudbyderen (ISP), dato og tidspunkt for registrering. Opbevaringen af ​​disse data sker på den baggrund, at misbrug af vores tjenester kun kan forhindres, og disse data gør det om nødvendigt muligt at opklare begåede forbrydelser. I denne henseende er opbevaringen af ​​disse data nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at gøre det, eller medmindre dataene bruges til strafferetlig forfølgning.

Registreringen af ​​den registrerede ved frivillig afgivelse af personoplysninger tjener den dataansvarliges formål at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid frit ændre de personoplysninger, der er angivet under registreringen, eller at få dem fuldstændigt slettet fra den dataansvarliges database.

Den dataansvarlige skal til enhver tid efter anmodning give enhver registreret information om, hvilke personoplysninger vedrørende den registrerede, der opbevares. Endvidere skal den dataansvarlige rette eller slette personoplysninger efter anmodning eller varsel fra den registrerede, forudsat at dette ikke er i modstrid med lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Hele den dataansvarliges personale skal stå til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

6. Abonnement på vores nyhedsbrev

På AlpenTravel GmbH's hjemmeside får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores firmanyhedsbrev. Hvilke personoplysninger, der overføres til den behandlingsansvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet, er resultatet af den til dette formål anvendte inputmaske.

AlpenTravel GmbH informerer sine kunder og samarbejdspartnere om virksomhedens tilbud med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den pågældende, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mailadresse, og (2) den pågældende registrerer sig for at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil en bekræftelses-e-mail i den dobbelte tilmeldingsprocedure blive sendt til den e-mailadresse, som en berørt person har indtastet første gang med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mailadressen som den pågældende har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt til det computersystem, som den pågældende person brugte på registreringstidspunktet samt dato og tidspunkt for registrering. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for på et senere tidspunkt at kunne spore (mulig) misbrug af en registrerets e-mailadresse og tjener derfor til juridisk beskyttelse af den dataansvarlige.

De personlige data, der indsamles som led i en nyhedsbrevsregistrering, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Endvidere vil abonnenter af nyhedsbrevet kunne informeres pr. e-mail, hvis dette er nødvendigt af hensyn til driften af ​​nyhedsbrevstjenesten eller tilmelding i så henseende, som det kan være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ændringer i de tekniske betingelser . De personlige data, der indsamles som en del af nyhedsbrevstjenesten, videregives ikke til tredjemand. Tilmeldingen til vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den pågældende. Det 

Samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den pågældende har givet os til udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med det formål at tilbagekalde dit samtykke, finder du et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også til enhver tid muligt at afmelde nyhedsbrevsforsendelsen direkte på den dataansvarliges hjemmeside eller på anden måde informere den dataansvarlige om dette.

7. Nyhedsbrevs sporing

AlpenTravel GmbH's nyhedsbreve indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er et miniaturebillede indlejret i e-mails sendt i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og analyse. Dette gør det muligt at udføre en statistisk evaluering af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Den indlejrede pixel-kode gør det muligt for AlpenTravel GmbH at identificere, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en berørt person, og hvilke links i e-mailen, der blev tilgået af den pågældende person.

Sådanne persondata indsamlet via sporingspixelerne i nyhedsbrevene opbevares og evalueres af den dataansvarlige for at optimere udsendelsen af ​​nyhedsbreve og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den pågældendes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart. Berørte personer er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den relevante separate samtykkeerklæring, der er afgivet via den dobbelte opt-in-procedure. Efter tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. AlpenTravel GmbH fortolker automatisk en annullering af modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Mulighed for kontakt via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder AlpenTravel GmbH's hjemmeside information, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, opbevares de personoplysninger, som den registrerede sender automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt overføres af en registreret til den registeransvarlige, opbevares med henblik på behandling eller kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

9. Kommentarfunktion i bloggen på hjemmesiden

AlpenTravel GmbH giver brugerne mulighed for at efterlade individuelle kommentarer til individuelle blogindlæg på en blog, der er placeret på den dataansvarliges hjemmeside. En blog er en portal, der vedligeholdes på en hjemmeside, normalt åben for offentligheden, hvor en eller flere personer kaldet bloggere eller webbloggere kan poste artikler eller skrive tanker i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjeparter.

Hvis en registreret efterlader en kommentar i bloggen, der er offentliggjort på denne hjemmeside, vil oplysninger om tidspunktet for kommentarindtastningen og brugernavnet (pseudonym) valgt af den registrerede, udover kommentarerne fra den registrerede, også blive gemt. og udgivet. Desuden logges den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den pågældende person. IP-adressen gemmes af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den pågældende krænker tredjemands rettigheder ved at indsende en kommentar eller poster ulovligt indhold. Opbevaringen af ​​disse personoplysninger sker derfor i den dataansvarliges egen interesse, således at den dataansvarlige i tilfælde af overtrædelse af loven kunne frikende sig selv. Disse indsamlede personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre en sådan videregivelse er foreskrevet ved lov eller tjener den dataansvarliges juridiske forsvar.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data
Den dataansvarlige skal kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå opbevaringsformålet, eller hvor dette er fastsat af det europæiske direktiv og reguleringsgiver eller en anden lovgiver i love eller regler, som den dataansvarlige er underlagt. 

Hvis opbevaringsformålet ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af det europæiske direktiv og reguleringsgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, skal personoplysningerne spærres eller slettes rutinemæssigt og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

11. Den registreredes rettigheder

· A) Ret til bekræftelse
Enhver registreret har ret, givet af den europæiske direktiv- og reguleringsgiver, til at få en bekræftelse fra den registeransvarlige på, om personoplysninger vedrørende vedkommende behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

· B) Ret til indsigt
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret til, givet af den europæiske direktiv- og reguleringsgiver, til til enhver tid gratis at få oplysninger fra den dataansvarlige om de personoplysninger, der vedrører ham, og som er blevet opbevaret. kopi af disse oplysninger. Derudover har den europæiske lovgiver givet den registrerede følgende oplysninger:

· Behandlingsformålene

· De kategorier af personlige data, der behandles

· De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

· Hvis det er muligt, den planlagte varighed, som personoplysningerne vil blive opbevaret i, eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for at bestemme denne varighed

· Eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørende ham eller hende eller til begrænsning af den behandling, der udføres af den dataansvarlige, eller til ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

· Eksistensen af ​​en ret til at klage til en tilsynsmyndighed

· Hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​dataene

· Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i DS-gruppefritagelsesforordningen og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik, omfanget og den tilsigtede virkningerne af en sådan behandling for den registrerede

Den registrerede har også ret til at vide, om personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til indsigt, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

· (C) Ret til berigtigelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, givet af den europæiske direktiv- og reguleringsproducent, til uden forsinkelse at anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger vedrørende ham eller hende. Endvidere har den registrerede ret til, under hensyntagen til formålene med behandlingen, at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. 

· D) Ret til fortrydelse (ret til at blive glemt)
Enhver persondata, der er genstand for behandling af personoplysninger, har ret, givet i det europæiske direktiv og forordning, til at kræve, at den dataansvarlige straks sletter personoplysninger om ham, som er underlagt en af ​​følgende betingelser, og i det omfang behandling er ikke nødvendig:

· Personoplysningerne er blevet indsamlet til sådanne formål eller behandlet på anden måde, hvortil de ikke længere er nødvendige.

· Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), DS gruppefritagelsesforordningen eller artikel 9, stk. 2, litra a), DS gruppefritagelsesforordningen, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen .

· Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, DS gruppefritagelsesforordningen, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, DS gruppefritagelsesforordningen.

· Personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

· Sletningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.

· Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til art. 8 stk. 1 DS-GVO.

Hvis en af ​​ovenstående grunde gør sig gældende, og en berørt person ønsker at få slettet personoplysninger, der er gemt hos AlpenTravel gmbh, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos AlpenTravel gmbh skal sørge for, at anmodningen om sletning imødekommes omgående.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af AlpenTravel gmbh, og hvis vores virksomhed som ansvarlig er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til art. 17 stk. 1 DS-GVO, AlpenTravel gmbh træffer passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre databehandlingsansvarlige, som behandler de offentliggjorte personoplysninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, om, at den pågældende har anmodet om sletning. af alle links til disse persondata eller kopier eller replikationer af disse persondata fra disse andre databehandlingsansvarlige personer, i det omfang behandlingen ikke er nødvendig. Medarbejderen hos AlpenTravel gmbh vil tage de nødvendige skridt i de enkelte tilfælde.

· (E) Ret til begrænsning af behandlingen
Enhver persondata, der er underlagt behandling af personoplysninger, har ret, givet i henhold til det europæiske direktiv og forordning, til at anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:

· Nøjagtigheden af ​​de personlige data bestrides af den registrerede i en periode, som giver den dataansvarlige mulighed for at verificere nøjagtigheden af ​​de personlige data.

· Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af ​​personoplysningerne.

· Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformål, men den registrerede har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

· Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde opvejer den registreredes.

Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der opbevares hos AlpenTravel gmbh, kan han eller hun kontakte en 

Ansat hos den dataansvarlige til enhver tid. Medarbejderen hos AlpenTravel GmbH vil medføre, at behandlingen begrænses.

· F) Ret til dataoverførsel
Enhver registreret, der er involveret i behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, givet i henhold til det europæiske direktiv og forordning, til at indhente personoplysninger om ham eller hende, som den registrerede har givet til en dataansvarlig på en struktureret, fælles og maskinlæsbar måde. format. Den har også ret til at videregive sådanne data til en anden dataansvarlig uden indblanding fra den dataansvarlige, til hvem personoplysningerne er blevet udleveret, forudsat at behandlingen er baseret på det samtykke, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), DS gruppefritagelse forordning eller artikel 9, stk. 2, litra a) DS gruppefritagelsesforordningen eller på en kontrakt, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), DS gruppefritagelsesforordningen, og at behandlingen udføres ved automatiserede midler, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller under udøvelsen af ​​offentlig myndighed, som den registeransvarlige har.

Ydermere, når han udøver sin ret til dataoverførsel i henhold til art. 20, stk. 1, DS-GVO, har den registrerede ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en ansvarlig person til en anden ansvarlig person, i det omfang det er teknisk muligt og i det omfang dette ikke krænker rettigheder og friheder. af andre personer.

For at gøre retten til dataoverførsel gældende, kan den pågældende til enhver tid kontakte en medarbejder hos AlpenTravel GmbH.

· (g) Ret til at klage
Enhver persondata, der er omfattet af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, givet af den europæiske direktiv- og reguleringsproducent, til til enhver tid af grunde, der er relateret til hans/hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om ham/hende på på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DS-gruppefritagelsesforordningen. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse vil AlpenTravel GmbH ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde for behandlingen, som opvejer den pågældendes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener påstanden, udøvelsen eller forsvar af retskrav.

Hvis AlpenTravel GmbH behandler personoplysninger for at udføre direkte annoncering, har den pågældende til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også for profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den pågældende gør indsigelse mod, at AlpenTravel GmbH behandler oplysningerne til direkte markedsføringsformål, vil AlpenTravel GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod AlpenTravel GmbH's behandling af personoplysninger vedrørende ham/hende til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 stk. 1 DS-GVO af årsager, der hidrører fra hans særlige situation, medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave i offentlighedens interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende person direkte kontakte enhver medarbejder hos AlpenTravel GmbH eller en anden medarbejder. Den registrerede skal også frit kunne udøve sin ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer. 

· (h) Automatiserede beslutninger fra sag til sag, herunder profilering
Enhver persondata, der er omfattet af behandlingen af ​​personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og forordningen ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller i væsentlig grad påvirker ham eller hende i på lignende måde, forudsat at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er godkendt i henhold til EU-retten eller national ret eller af de medlemsstater, hvortil den dataansvarlige er underlagt, og som sørger for passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den pågældende person og den ansvarlige person eller (2) træffes med den pågældende persons udtrykkelige samtykke, skal AlpenTravel gmbh træffe passende foranstaltninger til at beskytte rettighederne og frihedsrettigheder samt den pågældendes legitime interesser, herunder i det mindste retten til at få en persons indgriben fra den ansvarliges side, til at fremføre sin egen holdning og til at anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettigheder i forbindelse med automatiserede beslutninger, kan han eller hun til enhver tid gøre det ved at kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

· I) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelsesloven
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, givet af den europæiske direktiv- og reguleringsproducent, til til enhver tid at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sin ret til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid gøre det ved at kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

12. Privatlivspolitik vedrørende brug og nydelse af Facebook
Den dataansvarlige har integreret Facebook-komponenter på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Facebook giver brugere af det sociale netværk mulighed for blandt andet at oprette private profiler, uploade billeder og netværke via venneanmodninger.

Driftsselskabet for Facebook er Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige for behandling af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang der tilgås en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Facebook-komponent (Facebook plug-in), bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk bedt af den respektive Facebook-komponent om at downloade en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook-plugins kan findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?Locale=de_DE. Som led i denne tekniske proces indhenter Facebook information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget på Facebook på samme tid, genkender Facebook, hvilken specifik side på vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang personen besøger vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​denne persons ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den respektive Facebook 

Konto for den pågældende person. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Facebook-knapperne integreret i vores hjemmeside, såsom knappen "Synes godt om", eller hvis den registrerede kommenterer, tildeler Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Facebook modtager via Facebook-komponenten information om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, når den pågældende er logget ind på Facebook samtidig med adgang til vores hjemmeside, uanset om den pågældende klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook på denne måde, kan de forhindre, at de overføres ved at logge ud af deres Facebook-konto, inden de går ind på vores hjemmeside.

Facebooks offentliggjorte datapolitik, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Det forklarer også, hvilke indstillinger Facebook tilbyder for at beskytte den pågældende persons privatliv. Derudover findes forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke datatransmission til Facebook.

13. Privatlivspolitik vedrørende brug og nydelse af Google adsense
Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google adsense på denne hjemmeside. Google adsense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere annoncer på tredjepartswebsteder. Google adsense er baseret på en algoritme, der udvælger de annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, i henhold til indholdet på den respektive tredjepartsside. Google adsense tillader en interesserelateret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Google adsense-komponenten er Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google adsense-komponenten er at inkludere annoncer på vores hjemmeside. Google adsense placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Indstillingen af ​​cookies gør det muligt for Alphabet Inc. at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang du går ind på en af ​​de individuelle sider på denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google adsense-komponent, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk bedt om af den respektive Google adsense-komponent til at overføre data til Alphabet Inc. Med henblik på online annoncering og faktureringskommission. Som en del af denne tekniske proces får Alphabet Inc. kendskab til personlige data, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Alphabet Inc. blandt andet bruger til at spore oprindelsen af ​​besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsopgørelser at være forberedt.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Alphabet Inc. i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Alphabet Inc., slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google adsense bruger også såkaldte tracking pixels. En tællepixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websider for at muliggøre logfilregistrering og -analyse, som kan bruges til statistisk analyse. Ved hjælp af den indlejrede pixel-kode kan Alphabet Inc. genkende, om og hvornår en hjemmeside blev åbnet af en berørt person, og hvilke links der blev klikket på af den berørte person. Sporingspixel tjener blandt andet til at evaluere besøgsstrømmen på et websted.

Gennem Google adsense overføres personlige data og oplysninger, inklusive IP-adresser og nødvendige for indsamling og fakturering af viste annoncer, til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger opbevares og behandles i USA 

Amerika. Alphabet Inc. kan dele disse personlige oplysninger indsamlet gennem den tekniske proces med tredjeparter.

Google adsense er forklaret under dette link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ mere detaljeret.

14. Privatlivspolitik vedrørende brugen af ​​Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende på internetsider. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, fra hvilken hjemmeside en berørt person har tilgået en hjemmeside (såkaldte henvisninger), hvilke undersider af hjemmesiden der er blevet tilgået eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet set. En webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af en hjemmeside og til cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen til webanalysen via Google Analytics. Denne tilføjelse bruges af Google til at forkorte og anonymisere IP-adressen på den pågældende persons internetforbindelse, hvis adgangen til vores internetsider er fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fra en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af ​​besøgende på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og informationer, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, til at udarbejde online rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af ​​vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang der tilgås en af ​​de individuelle sider på denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google Analytics-komponent, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk bedt om af den respektive Google Analytics komponent til at overføre data til Google med henblik på onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces indhenter Google viden om personlige data, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af ​​besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra en adgang stammer, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den pågældende person. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personlige data, inklusive IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan dele disse personlige oplysninger indsamlet gennem den tekniske proces med tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere er det muligt for den pågældende person at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Analytics og relateret til brugen af ​​denne hjemmeside og behandlingen af ​​disse data af Google. Til dette formål skal den pågældende downloade og installere en browser-add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Denne browser-add-on fortæller Google Analytics via javascript, at ingen data og information om besøg på internetsider må overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browsertilføjelsen overvejes af 

Google som en selvmodsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller af en anden person inden for hans/hendes kontrolsfære, kan browsertilføjelsen geninstalleres eller genaktiveres.

Yderligere oplysninger og Googles gældende privatlivspolitik kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics er forklaret mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

15. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af Google Remarketing
Den dataansvarlige har integreret Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en Google AdWords-funktion, der gør det muligt for en virksomhed at vise annoncer til internetbrugere, der tidligere har været på virksomhedens hjemmeside. Integrationen af ​​Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at oprette brugerrelaterede annoncer og dermed vise annoncer af interesse for internetbrugeren.

Googles remarketingtjenester drives af Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise annoncer, der er relevante for dine interesser. Google Remarketing giver os mulighed for at vise annoncer gennem Googles annoncenetværk eller på andre websteder, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Indstillingen af ​​cookies gør det muligt for Google at genkende besøgende på vores websted, som efterfølgende besøger websteder, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der tilgås et websted, hvor Google Remarketing-tjenesten er blevet integreret, identificerer den pågældende persons internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces opnår Google viden om personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surfadfærd, som Google blandt andet bruger til at vise annoncer, der er relevante for brugerens interesser. Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de internetsider, som den pågældende person besøger. Hver gang du besøger vores websted, overføres derfor personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA.

Google kan dele disse personlige oplysninger indsamlet gennem den tekniske proces med tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende mulighed for at gøre indsigelse mod den interesserelaterede annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende tilgå linket www.google.de/settings/ads fra enhver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Besøg https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ for at få flere oplysninger og gennemse Googles nuværende privatlivspolitik

16. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af Google+
Den dataansvarlige har integreret Google+ knappen som en komponent på denne hjemmeside. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et 

Onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Google+ gør det muligt for brugere af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade billeder og netværke blandt andet via venskabsanmodninger.

Google+ drives af Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der tilgås en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google+ knap, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade den pågældende Google+ knap. en visning af den tilsvarende Google+ knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces indhenter Google information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Mere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige på https://developers.google.com/+/.

Hvis den pågældende person er logget ind på Google+ på samme tid, genkender Google, hvilken specifik side på vores hjemmeside den pågældende person besøger, hver gang den pågældende person tilgår vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​denne persons besøg på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Google+ knappen og tildeles af Google til den pågældende persons Google+ konto.

Hvis den registrerede klikker på en af ​​Google+-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside og derved kommer med en Google+1-anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og gemmer disse personlige data. Google gemmer den registreredes Google+1-anbefaling og gør den offentlig tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede accepterer i denne henseende. En Google+1-anbefaling foretaget af den registrerede på denne hjemmeside vil efterfølgende blive gemt og behandlet sammen med andre personlige data, såsom navnet på den Google+1-konto, der bruges af den registrerede, og billedet, der er gemt på denne konto, i andre Google-tjenester, såsom søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den registreredes Google-konto eller andre steder, såsom på websteder eller i forbindelse med annoncer. Google er også i stand til at forbinde et besøg på denne hjemmeside med andre personlige data gemt af Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere Googles forskellige tjenester.

Google modtager information fra Google+ knappen om, at den pågældende person har besøgt vores side, når den pågældende person er logget ind på Google+ på samme tid som vedkommende besøger vores side, uanset om personen klikker på Google+ knappen eller ej.

Hvis en overførsel af personlige data til Google ikke ønskes af den pågældende person, kan denne person forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin Google+ konto, før han tilgår vores hjemmeside.

For mere information og for at gennemgå Googles nuværende privatlivspolitik, besøg venligst https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Yderligere Google-tip om Google+1-knappen kan findes på https://developers. google.com/+/web/buttons-policy.

17. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af Google AdWords
Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google adwords på denne hjemmeside. Google adwords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at vise annoncer både i Googles søgemaskineresultater og på Googles annonceringsnetværk. Google adwords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere søgeord, der kun vil blive brugt til at vise en annonce i Googles søgemaskineresultater, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelevant søgeresultat. I Googles annonceringsnetværk distribueres annoncerne til relevante internetsider ved hjælp af en automatisk algoritme og i overensstemmelse med de på forhånd definerede søgeord.

Virksomheden, der driver Google AdWords-tjenesterne, er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Formålet med Google adwords er at promovere vores hjemmeside ved at vise annoncer af interesse på tredjeparters hjemmesider og i søgeresultaterne på Googles søgemaskine og ved at vise tredjepartsannoncer på vores hjemmeside.

Hvis en berørt person kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på den pågældendes informationsteknologiske system af Google. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og tjener ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at spore, om visse undersider, såsom indkøbskurven i et online butikssystem, er blevet tilgået på vores hjemmeside. Gennem konverteringscookien kan både vi og Google spore, om en person, der kom til vores hjemmeside via en adwords-annonce, har genereret en omsætning, det vil sige gennemførte eller annullere et køb af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at udarbejde besøgsstatistik for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges igen af ​​os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via adwords-annoncer, dvs. til at fastslå succes eller fiasko for den respektive adwords-annonce og til at optimere vores adwords-annoncer til fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager nogen oplysninger fra Google, der kan identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de internetsider, som den pågældende person besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres derfor personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan dele disse personlige oplysninger indsamlet gennem den tekniske proces med tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende mulighed for at gøre indsigelse mod den interesserelaterede annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende tilgå linket www.google.de/settings/ads fra enhver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Besøg https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ for at få flere oplysninger og gennemse Googles nuværende privatlivspolitik

18. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af Instagram
Den dataansvarlige har integrerede komponenter af Instagram-tjenesten på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer sig som en audiovisuel platform, der gør det muligt for brugere at dele fotos og videoer og også at formidle sådanne data på andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en af ​​de individuelle sider på dette websted kaldes, betjent af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Instagram-komponent (Insta-knap), bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk bedt om at respektive Instagram-komponent for at downloade en repræsentation af den tilsvarende Instagram-komponent. Som en del af denne tekniske proces får Instagram viden om, hvilken specifik side på vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram, hvilken specifik side den pågældende besøger, hver gang personen besøger vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​denne persons ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Instagram-komponenten og kortlægges af Instagram til personens Instagram-konto 

Berørte. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Instagram-knapperne integreret i vores hjemmeside, vil de overførte data og oplysninger blive tildelt den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og opbevaret og behandlet af Instagram.

Instagram modtager information fra Instagram-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores side, når vedkommende er logget ind på Instagram samtidig med, at de besøger vores side, uanset om de klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at Instagram skal modtage sådanne oplysninger, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Instagram-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Besøg https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ for mere information og for at gennemgå Instagrams nuværende praksis for privatliv

19. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af linkedin
Den dataansvarlige har integreret linkedin Corporation-komponenter på denne hjemmeside. Linkedin er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugere at oprette forbindelse til eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede mennesker bruger linkedin i mere end 200 lande. Linkedin er i øjeblikket den største platform for forretningskontakter og en af ​​de mest besøgte hjemmesider i verden.

Linkedin drives af linkedin Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For privatlivsspørgsmål uden for USA er linkedin Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Hver gang du besøger vores hjemmeside, som er udstyret med en linkedin-komponent (linkedin-plugin), bevirker denne komponent, at den browser, som den pågældende bruger, downloader en tilsvarende visning af linkedin-komponenten. Yderligere information om linkedin-plugins kan findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del af denne tekniske proces indhenter linkedin information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget ind på linkedin på samme tid, genkender linkedin, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​denne persons ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af linkedin-komponenten og tildeles af linkedin til den pågældende persons respektive linkedin-konto. Hvis den pågældende person klikker på en integreret linkedin-knap på vores hjemmeside, tildeler linkedin disse oplysninger til den pågældende persons personlige linkedin-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Linkedin vil altid via linkedin-komponenten modtage information om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, såfremt den pågældende er logget ind på linkedin samtidig med adgang til vores hjemmeside, uanset om den pågældende klikker på linkedin-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til linkedin ikke er tilsigtet af den pågældende person, kan han forhindre overførslen ved at logge ud af sin linkedin-konto, før han går ind på vores hjemmeside.

Linkedin på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls giver mulighed for at afmelde e-mail-beskeder, SMS-beskeder, målrettede annoncer og administrere annonceindstillinger. Linkedin bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, bluekai, doubleclick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Linkedins nuværende privatlivspolitik kan findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Linkedins cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

20. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af Pinterest
Den dataansvarlige har integreret komponenter af Pinterest Inc. på denne hjemmeside. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere virtuelt 

Plads. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Pinterest giver brugerne af det sociale netværk mulighed for at publicere billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle opslagstavler (såkaldt pinning), som igen kan deles (såkaldt repinning) eller kommenteres af andre brugere.

Driftsselskabet for Pinterest er Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der tilgås en af ​​de individuelle sider på denne internetside, som betjenes af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest plug-in), er internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system. automatisk bedt af den respektive Pinterest-komponent om at downloade en repræsentation af den tilsvarende Pinterest-komponent fra Pinterest. Mere information om Pinterest kan findes på https://pinterest.com/ Som en del af denne tekniske proces får Pinterest viden om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på Pinterest på samme tid, genkender Pinterest, hvilken specifik side på vores hjemmeside den pågældende person besøger, hver gang den pågældende person tilgår vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​denne persons ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles af Pinterest til den pågældende persons respektive Pinterest-konto. Hvis den pågældende person trykker på en Pinterest-knap integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den pågældende persons personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Pinterest modtager via Pinterest-komponenten information om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Pinterest samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker, uanset om den pågældende person klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at denne information skal overføres til Pinterest på denne måde, kan vedkommende forhindre, at den overføres ved at logge ud af sin Pinterest-konto, før han eller hun tilgår vores hjemmeside.

Privatlivspolitikken udgivet af Pinterest, som er tilgængelig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, giver information om Pinterests indsamling, behandling og brug af personlige data.

21. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af Twitter
Den dataansvarlige har integreret Twitter-komponenter i denne hjemmeside. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggingtjeneste, hvor brugere kan publicere og distribuere såkaldte tweets, dvs. korte beskeder begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder kan tilgås af alle, inklusive personer, der ikke er registreret på Twitter. Tweetsene vises også til den respektive brugers såkaldte følgere. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Derudover gør Twitter det muligt at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der tilgås en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk spurgt af den respektive Twitter-komponent for at downloade en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere information om Twitter-knapperne kan findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del af denne tekniske proces modtager Twitter information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at omfordele indholdet på dette websted, at gøre dette websted kendt i den digitale verden og at øge vores trafik. 

Hvis den pågældende person er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik side på vores hjemmeside den pågældende besøger, hver gang den pågældende person tilgår vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​denne persons ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles af Twitter til den pågældende persons respektive Twitter-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​Twitter-knapperne integreret på vores hjemmeside, vil de overførte data og informationer blive tildelt den pågældende persons personlige Twitter-brugerkonto og opbevaret og behandlet af Twitter.

Twitter vil altid modtage information via Twitter-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Twitter samtidig med adgang til vores hjemmeside, uanset om den pågældende klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker at overføre disse oplysninger til Twitter på denne måde, kan han eller hun forhindre transmissionen ved at logge ud af sin Twitter-konto, før han eller hun tilgår vores hjemmeside.

De aktuelle Twitter-databeskyttelsesforskrifter kan findes på https://twitter.com/privacy?Lang=de.

22. Privatlivspolitik vedrørende brugen af ​​YouTube
Den dataansvarlige har integreret youtube-komponenter i denne hjemmeside. Youtube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for at sende videoklip og andre brugere til at se, bedømme og kommentere dem gratis. Youtube tillader udgivelse af alle typer videoer, hvorfor komplette film- og tv-programmer samt musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne selv kan tilgås via internetportalen.

Driftsselskabet for youtube er youtube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Youtube, LLC er et datterselskab af Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en youtube-komponent (youtube-video) er blevet integreret på en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som drives af den dataansvarlige, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk prompt af den pågældende youtube komponent for at downloade en repræsentation af den tilsvarende youtube-komponent fra youtube. Yderligere information om youtube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/ . Som en del af denne tekniske proces indhenter youtube og Google information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget på youtube på samme tid, genkender youtube, hvilken specifikke underside på vores hjemmeside den pågældende besøger, ved at kalde en underside frem, der indeholder en youtube-video. Disse oplysninger indsamles af youtube og Google og tildeles den pågældende persons respektive youtube-konto.

Youtube og Google vil via youtube-komponenten modtage information om, at den pågældende person har besøgt vores hjemmeside, hver gang vedkommende er logget ind på youtube samtidig med at han får adgang til vores hjemmeside, uanset om vedkommende klikker på en youtube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til youtube og Google ikke er tilsigtet af den registrerede, kan den registrerede forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin youtube-konto, før han får adgang til vores hjemmeside.

Databeskyttelsesbestemmelserne udgivet af youtube, som er tilgængelige på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personlige data af youtube og Google.

23. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af yieldkit
Den dataansvarlige har integreret yieldkit-komponenter på denne hjemmeside. Yieldkit er et tysk affiliate netværk, som tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetunderstøttet salgsform, som gør det muligt for kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte købmænd eller annoncører, at vise annoncer, som normalt betales med klik eller salgskommission, på 

Internetsider tilhørende tredjeparter, dvs. salgspartnere, som også kaldes associerede selskaber eller udgivere. Forretningen leverer et reklamemedie via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller et andet passende middel til internetannoncering, som efterfølgende integreres af en affiliate på sine egne internetsider eller annonceres via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail marketing. .

Driftsselskabet for yieldkit er yieldkit gmbh, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Yieldkit placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Yieldkit-sporingscookien gemmer ingen personlige data. Kun identifikationsnummeret på den affilierede, dvs. den partner, der henviser til den potentielle kunde, samt ordrenummeret på den besøgende på et websted og det klikkede annoncemedie gemmes. Formålet med at opbevare disse data er at behandle kommissionsbetalinger mellem en forretning og affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs. Yieldkit.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre yieldkit i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af yieldkit, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Yieldkits aktuelle databeskyttelsesforskrifter kan findes på http://yieldkit.com/legal-notes/privacy-policy/.

24. Retsgrundlag for behandlingen
Kunst. 6 tændte jeg. En DS-GVO tjener vores virksomhed som et juridisk grundlag for behandlingsoperationer, hvor vi indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det for eksempel er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre ydelser eller modydelser , er behandlingen baseret på art. 6 tændte jeg. B DS-GVO. Det samme gælder sådanne behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af ​​prækontraktuelle foranstaltninger, såsom i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, såsom til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 tændte jeg. C DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende i vores virksomhed blev skadet, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 tændte jeg. D DS- GVO. I sidste ende kan behandlingsoperationer baseres på art. 6 tændte jeg. F DS-GVO. Behandlingsoperationer, der ikke er omfattet af nogen af ​​de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at dataenes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder emnet dominerer ikke. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende mente den, at en legitim interesse kunne antages, hvis den pågældende er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47, punktum 2 DS gruppefritagelsesforordningen).

25. Legitime interesser i den behandling, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart
Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. F DS-GVO er vores legitime interesse at drive vores virksomhed til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærer.

26. Varigheden, hvori de personlige data vil blive opbevaret
Kriteriet for varigheden af ​​opbevaringen af ​​personoplysninger er den respektive juridiske opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, medmindre de ikke længere er nødvendige for opfyldelse eller igangsættelse af kontrakten. 

27. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser, der styrer leveringen af ​​personlige data; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; forpligtelse for den registrerede til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af ikke at give personoplysningerne
Vi vil informere dig om, at leveringen af ​​personoplysninger delvis er lovpligtig (f.eks. skatteregler) eller kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt om, at en berørt person stiller personoplysninger til rådighed for os, som efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den pågældende person forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende. Manglende afgivelse af personoplysninger vil betyde, at kontrakten ikke kan indgås med den registrerede. Inden den registrerede afgiver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af ​​vores medarbejdere. Vores medarbejder informerer den registrerede fra sag til sag om, hvorvidt udleveringen af ​​personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af en kontrakt, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne og hvilke konsekvenser manglende tilgængelighed af personoplysningerne ville have.

28. Eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces
Som ansvarlig virksomhed afholder vi os fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz gmbh, der fungerer som ekstern databeskyttelsesansvarlig for Memmingen, i samarbejde med advokaten for databeskyttelsesloven Christian Solmecke.

Cookiepolitik

På vores websted alpentravel.com bruger vi cookies i overensstemmelse med denne cookiepolitik.

Ejeroplysninger

Alpentravel ApS.
Strandgade 46A,
1401 København K, Danmark
CVR / VAT no.: 37528420
Telefon: (+45) 71704460
E-mail: info@alpentravel.con

Hvad er en cookie?

I dag bruges cookies af næsten alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en bestemt service på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens it-udstyr (såsom en pc, tablet, smartphone osv.), som gør det muligt for hjemmesiden at genkende udstyret. Cookies kan for eksempel bruges til at udarbejde statistik over brugernes hjemmesidebrug og til optimering af hjemmesidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre websteder (tredjeparter) end den, der er angivet i browserens adresselinje (URL'en). Indholdet af sådanne cookies kan være af generel karakter, men de kan også være for eksempel analytiske værktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre end den, der ejer hjemmesiden.

Nogle cookies oprettes midlertidigt og udløber ved slutningen af ​​brugersessionen, når browseren lukkes (sessionscookies). Andre cookies gemmes på brugerens it-udstyr i længere tid (persistente cookies). Når brugeren besøger et websted igen, vil nye sessionscookies blive placeret i den midlertidige hukommelse, hvorimod en vedvarende cookies vil blive fornyet.

Cookies alpentravel.com

På alpentravel.com bruger vi cookies til at analysere, hvordan vores hjemmeside bruges og for at forbedre og forenkle dit besøg. Derudover bruger vi cookies til at udføre ordrer i vores webshop. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke bruges til at identificere navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på alpentravel.com

Følgende førstepartscookies placeres på alpentravel.com

Cookie
Formål
Session cookies
Butiksbrugernes indkøbsaktivitet under besøg på webstedet. Dette gør os i stand til at holde kurven intakt.
Vedvarende cookies
Indsamle statistik over, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt information om de hjemmesider, som brugerne generelt besøger siden fra, og hvilke hjemmesider de generelt går videre til.
Derudover placerer følgende tredjeparter cookies på alpentravel.com:

Cookie
Formål
Google Analytics
Indsaml information om, hvordan de besøgende bruger siden. Disse oplysninger er samlet i rapporter, der hjælper os med at forstå, hvordan vi kan forbedre webstedet.
Dobbeltklik
Indsaml information om, hvordan brugerne interagerer med annoncer, der vises på andre websteder, og hvilken reklame de foretrækker.
Facebook
Spor oplysningerne om, hvordan brugere interagerer med reklamer præsenteret af Facebook.
Tilbage på lager
Gem oplysninger om din session, som understøtter funktionaliteten ved at tilmelde dig for at modtage en besked, når en udsolgt vare er tilbage på lager.
Hvordan sletter/afviser man cookies?

Hvordan man sletter eller afviser cookies afhænger af din browser.

Hvis du bruger en pc, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Slet].

Virker dette ikke, eller bruger du for eksempel en MAC-computer, skal du klikke på linket i den browser, du bruger:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Hvorfor giver vi oplysninger om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere brugerne om de cookies, der er placeret på brugerens it-udstyr. Oplysningerne skal være i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om oplysninger og samtykke, der kræves i tilfælde af lagring eller adgang til oplysninger i slutbrugerterminaludstyr" (generelt omtalt som "cookiesbekendtgørelsen").

Bekendtgørelse om information og samtykke, der kræves i tilfælde af opbevaring eller adgang til oplysninger i slutbrugerterminaludstyr (pdf)
Retningslinjer om bekendtgørelse om oplysninger og samtykke, der kræves i tilfælde af lagring eller adgang til oplysninger i slutbrugerterminaludstyr (pdf)
Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne cookiepolitik, kan du kontakte os på info@alpentravel.com

-
Sidst opdateret 11. september 2019.

Egne boliger gør os konkurrencedygtige på pris og service

vinter stroke

Velkommen til AlpenTravel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og vær den første til at modtage gode tilbud og fantastisk indhold i din indbakke fra os.

Alpentravel logo transparent

Forespørgsel

Send os en forespørgsel og vi vil vende tilbage med et samlet tilbud

Vred

GDPR & Cookie politik