Winter | Terms & Conditions | 30.11.24 – 21.04.25. | For bookings made after 01.02.2024 

1. General information about the Rent/Accommodation contract 
AlpenTravel GmbH serves as an agent and is responsible for the Rent/Accommodation contract between the apartment owner and the guest as well as the information on AlpenTravel.com. 

The agency liability is limited to that brought about through gross negligence or malice. Apart from the stipulations listed below, there are special conditions applicable to the individual holiday apartments.   

2. Completion of contract 
The contract is deemed completed as soon as the accommodation is ordered/booked. 

The contract is binding once the guest has paid the first installment. The agreed payment is to be made within 7 days of the issue of the booking confirmation. The guest is obliged to check the travel documents and practical information issued to them and to report to AlpenTravel GmbH forthwith in the event of the information not meeting their expectations.  

3. Payment 
The Rent/Accommodation contract is confirmed by the guest through the payment of the first payment or the full rental amount. The amount must be received within 7 days or the contract is deemed null and void. 

Prepayment: You will be charged a prepayment of 20% of the total price after reservation and the remaining amount 42 days before arrival. 

If the remaining amount is not duly paid then AlpenTravel GmbH is entitled to rescind the contract. 

4. Price changes after the completion of contract 
AlpenTravel GmbH is entitled to change the rent in the event of new or changed taxes, duties and charges being introduced or through exchange rate fluctuations. 

Price changes based on the above mentioned circumstances are not permitted to exceed 10% of the rental amount and a report  to this effect must be received by the guest no later than 42 days before arrival. If the exchange rate for the Euro increases significantly then the price for the holiday apartment will increase accordingly. 

5.  Cancellations and changes 
You will be charged 100% of the total price if you cancel within 42 days before arrival.  

A cancellation or change is considered to be valid with the receipt of the respective information in writing. The guest is entitled to cancel the booking for the holiday apartment within 42 days before arrival in the event of acts of war, natural disasters, life threatening and infectious diseases or other events of the same nature taking place at the travel destination or in the immediate vicinity. In these instances AlpenTravel GmbH follows the appropriate official 
recommendations issued by the ministry of foreign affairs.  

The right of free of charge cancellation by the guest however does not apply if the guest was alreadyaware of the applicable event at the completion of the Rent/Accommodationcontract, or if the event was already public knowledge. If the guest cancels regardless then the above listed cancellation policy of AlpenTravel GmbH takes effect. 

6. Provision of a replacement accommodation 
AlpenTravel GmbH can provide the guest with a suitable replacement accommodation acceptable to the guest, especially if the change is minor and reasonably justified. 

A reasonable justification takes place for example, when the accommodation is deemed unusable, guests already occupying the accommodation extend their stay or other important operational measures require this action. 

Any additional expenses for the replacement accommodation are met by AlpenTravel GmbH. 

7. Rights and responsibilities of the guests 
By completing an accommodation contract, the guest purchases the usual rights for the use of the rented premises and the facilities of the accommodating establishment, which are usually made available for use by the guest without any special conditions. 

For damages caused by the guest the compensation law regulations apply. Consequently the guest shall be liable for any damages and any detriment suffered by AplenTravel GmbH or by third parties, through their fault or through the fault of their companions or any other person that they are responsible for, even when the injured party is entitled to claim damages directly from AlpenTravel GmbH. 

8. Rights and responsibilities of AlpenTravel GmbH 

If the guest refuses to pay the stipulated payments or is in arrears with such, then AlpenTravel GmbH has the right to retain any belongings brought in by the guest, as a security for the debt ensuing from the accommodation and outlays on behalf of the guest. 

AlpenTravel GmbH is obliged to provide the agreed services to an appropriate standard. 

9. Liabilities of AlpenTravel GmbH 
AlpenTravel GmbH is liable to provide due diligence customary for normal business transactions for the obligations resulting from the contract, claims for compensation by the guest are excluded. Exceptions include damages suffered by the guest within the framework of the establishment where fault can be apportioned to AlpenTravel GmbH or its employees. 

Společnost AlpenTravel GmbH nenese vůči hostovi odpovědnost, pokud poskytování služeb není možné z důvodu stávky nebo vyšší moci.

10. Ukončení ubytování
Pokud byla smlouva sjednána na určitou dobu, končí smlouva uplynutím této doby. Pokud host odjede předčasně, je společnost AlpenTravel GmbH oprávněna požadovat zaplacení celé částky podle dohody.

Smlouva bude ukončena, pokud bude dokončení smlouvy znemožněno v důsledku událostí považovaných za zásah vyšší moci. Společnost AlpenTravel GmbH je oprávněna odstoupit od smlouvy o pronájmu/ubytování s okamžitou platností, pokud host:
a) hrubě zneužívá ubytování nebo se chová bezohledně, urážlivě nebo jiným hrubě nevhodným způsobem nebo se dopustí protiprávního jednání vůči majetku, dobrým mravům nebo fyzické bezpečnosti jiné osoby, která obývá ubytovací zařízení;
b) neuhradí v přiměřené lhůtě faktury, na které byly vzneseny požadavky.

11. Domovní řád
Na domovní řád upozorňujeme zvlášť; je nedílnou součástí této smlouvy.

12. Místo výkonu a příslušný soud
Místem výkonu trestu je místo, kde se nachází ubytovací zařízení. Pro všechny smluvní partnery ubytovacího zařízení a případné probíhající soudní spory je příslušný soud v 5020 Salzburgu, pokud neexistují protichůdné, závažné právní důvody. Všechny případy se řídí výhradně rakouským právem.

13. Závěrečná ustanovení
V případě neúčinnosti jednotlivých ustanovení všeobecných podmínek uvedených v této smlouvě o ubytování není platnost ostatních ustanovení dotčena. Práva na opravu chyb, jakož i tiskových a výpočetních chyb zůstávají nedotčena.

14. Tiskové a cenové chyby
Děláme výhrady k tiskovým chybám a chybám v cenách.

Zimní podmínky

    Pošlete nám poptávku a my ověříme dostupnost a zašleme vám kompletní nabídku.

    Check-in

    Check-out

    E-mailem

    Telefon